Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал

Movie of 2019 181 min. Released

ҮЙЛ ЯВДАЛ

Таносын хийсэн зүйлсээс болж орчлон ертөнц орвонгоороо эргэж, тал нь үгүй болсон билээ. Амьд үлдсэн цөөн Авэнжерс энэ удаад дахин нэгдэж, Таносын хийсэн үйлдлийг буцаахыг хичээнэ. Үйл явдлын үргэлжлэлийг та зөвхөн WOWKino сайтаар танд хүрэх ӨШӨӨ АВАГЧИД: ТӨГСГӨЛИЙН ТОГЛООМ киноноос хүлээн авч үзээрэй

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ


Фэйсбүүк Сэтгэгдэл

Title in English

Avengers: Endgame

Original title

Avengers: Endgame

Release year

2019

Genres

Action, Adventure, iMDB TOP 250, OSCAR 2020, Science Fiction

Duration

181 min.

Status

Released

Rating

8.7 de 2080 votes

Writers

N/A

Director

, , , , ,

Actors

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Screenshots

 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
 • Capture of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал
Screenshots of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал

Trailer

Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал Trailer of Avengers: Endgame (2019) HDTC Монгол хадмал

Actors

ActorRobert Downey Jr.
Tony Stark / Iron Man
ActorChris Evans
Steve Rogers / Captain America
ActorMark Ruffalo
Bruce Banner / Hulk
ActorChris Hemsworth
Thor
ActorScarlett Johansson
Natasha Romanoff / Black Widow
ActorJeremy Renner
Clint Barton / Hawkeye
ActorDon Cheadle
James "Rhody" Rhodes / War Machine
ActorPaul Rudd
Scott Lang / Ant-Man
ActorBenedict Cumberbatch
Dr. Stephen Strange
ActorChadwick Boseman
T'Challa / Black Panther
ActorBrie Larson
Carol Danvers / Captain Marvel
ActorTom Holland
Peter Parker / Spider-Man
ActorKaren Gillan
Nebula
ActorZoe Saldana
Gamora
ActorEvangeline Lilly
Hope van Dyne / Wasp
ActorTessa Thompson
Valkyrie
ActorRene Russo
Frigga
ActorElizabeth Olsen
Wanda Maximoff / Scarlet Witch
ActorAnthony Mackie
Sam Wilson / Falcon
ActorSebastian Stan
Bucky Barnes / Winter Soldier
ActorTom Hiddleston
Loki
ActorDanai Gurira
Okoye
ActorBenedict Wong
Wong
ActorPom Klementieff
Mantis
ActorDave Bautista
Drax the Destroyer
ActorLetitia Wright
Shuri
ActorJohn Slattery
Howard Stark
ActorTilda Swinton
Ancient One
ActorJon Favreau
Harold "Happy" Hogan
ActorHayley Atwell
Peggy Carter
ActorNatalie Portman
Jane Foster (archive footage/voice)
ActorMarisa Tomei
May Parker
ActorTaika Waititi
Korg
ActorAngela Bassett
Ramonda
ActorMichael Douglas
Dr. Hank Pym
ActorMichelle Pfeiffer
Janet van Dyne
ActorWilliam Hurt
Thaddeus "Thunderbolt" Ross
ActorCobie Smulders
Maria Hill
ActorVin Diesel
Groot (voice)
ActorBradley Cooper
Rocket (voice)
ActorGwyneth Paltrow
Virginia "Pepper" Potts
ActorRobert Redford
Alexander Pierce
ActorJosh Brolin
Thanos
ActorChris Pratt
Peter Quill / Star-Lord
ActorSamuel L. Jackson
Nick Fury
ActorSean Gunn
On-Set Rocket / Kraglin
ActorWinston Duke
M'Baku
ActorLinda Cardellini
Laura Barton
ActorMaximiliano Hernández
Jasper Sitwell
ActorFrank Grillo
Brock Rumlow
ActorHiroyuki Sanada
Akihiko
ActorTom Vaughan-Lawlor
Ebony Maw
ActorJames D'Arcy
Edwin Jarvis
ActorJacob Batalon
Ned
ActorBazlo LeClair
Baby Scott Lang
ActorLoen LeClair
Baby Scott Lang
ActorJackson A. Dunn
Scott Lang (12 Y.O.)
ActorLee Moore
Scott Lang (93 Y.O.)
ActorMichael James Shaw
Corvus Glaive
ActorTerry Notary
Cull Obsidian
ActorMonique Ganderton
Proxima Midnight
ActorCallan Mulvey
Jack Rollins
ActorTy Simpkins
Harley Keener
ActorRoss Marquand
Red Skull
ActorKerry Condon
F.R.I.D.A.Y. (voice)
ActorEmma Fuhrmann
Cassie Lang
ActorStan Lee
Driver
ActorKen Jeong
Security Guard
ActorYvette Nicole Brown
S.H.I.E.L.D. Agent
ActorJoe Russo
Grieving Man
ActorAva Russo
Lila Barton
ActorLia Russo
Hulk Fan
ActorLexi Rabe
Morgan Stark
ActorJim Starlin
Support Group Man #1
ActorBen Sakamoto
Cooper Barton
ActorCade Woodward
Nathaniel Barton
ActorJohn Michael Morris
Young Hank Pym
ActorMichael A. Cook
Male S.H.I.E.L.D. Agent
ActorBrent McGee
Camp Lehigh Guard
ActorBrian Schaeffer
Military Police
ActorJimmy Ray Pickens
Support Group Man #2
ActorHye Jin Jang
Japanese Woman
ActorJack Champion
Kid On Bike
ActorSam Hargrave
New Asgard Truck Driver
ActorPatrick Gorman
Old Steve Rogers Double
ActorAaron Lazar
Doctor Strange Double
ActorRobert Pralgo
Thanos Reader
ActorJohn Posey
Alexander Pierce Reader
ActorAmeenah Kaplan
Gamora Reader
ActorOlaniyan Thurmon
Teenage Groot Reader
ActorMike Lutz
On Set Reader #2
ActorRussell Bobbitt
Diner Owner
ActorMatthew Berry
S.H.I.E.L.D. Agent (uncredited)

Director

DirectorJoe Russo
Director
DirectorAnthony Russo
Director
DirectorChris Castaldi
Director
DirectorChris Castaldi
Director
DirectorSimon Downes
Director
DirectorMark Johnston
Director
DirectorEdward Catley
Director

Writers

WriterChristopher Markus
Writer
WriterStephen McFeely
Writer
WriterJim Starlin
Writer
WriterJack Kirby
Writer
WriterChristopher Markus
Writer
WriterStephen McFeely
Writer
WriterStan Lee
Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.